doprava
  Dopravné služby vykonávame vlastnými vozidlami vybavenými:

 • modernou komunikačnou technikou
 • GPS navigáciou,
 • certifikatmi EUR 3, EUR 4
 • potrebnými povoleniami na vykonávenie dopravy v rámci EU
 • poistením zodpovednosti cestného dopravcu za škodu spôsobenú pri vykonavaní prepravy tovaru (CMR).

Vozidlá obsluhujú pravidelne školení kvalifikovaní vodiči s dlhoročnou praxou schopní sa dohovoriť cudzím jazykom.

  Štruktúra vozidlového parku:

 • expresné dodávkové vozidlá, nosnosť do 1000 kg / 2 palety
 • plachtové návesové súpravy s nosnosťou 25 t / 34 paliet značky Mercedes + Schmitz 3-stranné zhrňovacie plachty